Veelgestelde vragen

Waarom glasvezel?

 • Wat is glasvezel?

  Glasvezel is een haardunne vezel, gemaakt van een speciaal soort glas. Informatie via glasvezel wordt op een snelle en betrouwbare manier verzonden met behulp van laserlicht. Door laserlicht met zeer hoge snelheid aan en uit te schakelen, worden digitale gegevens doorgegeven. De informatie verplaatst zich razendsnel door de glasvezel. Hoe sneller de laser aan en uit knippert, des te sneller kan de informatie over en weer worden gestuurd. Signalen zoals tv, telefoongesprekken en up- en downloads via internet worden omgezet in een digitaal signaal. De snelheid van licht is de snelste manier van het verplaatsen van signalen, vandaar dat met glasvezel de snelste internetsnelheden behaald kunnen worden.

 • Wat kan ik met een glasvezelaansluiting?

  Glasvezel biedt u razendsnel, betrouwbaar en stabiel internet, waarmee u bovendien voorbereid bent op de nabije toekomst. Ons dataverbruik neemt immers jaarlijks sterk toe. Met glasvezel kunt u bovendien optimaal gebruikmaken van andere diensten, zoals televisie en vaste telefonie. Op volle snelheid en ook nog eens tegelijkertijd.

 • Wat is het voordeel van glasvezel ten opzichte van wat ik nu heb?

  Glasvezel biedt u veel meer bandbreedte dan de huidige koperbedrading en heeft een zogenaamd gestandaardiseerd prestatievermogen tot 100 Gbps. Daarom is het mogelijk om in de toekomst nog hogere bandbreedtes te behalen, zónder de huidige glasvezelkabels te vervangen. In het geval van koperbedrading is dat bij een upgrade veelal wel noodzakelijk. Glasvezel is bovendien in staat om langere afstanden te overbruggen zonder signaalverlies, dus de bandbreedte blijft intact. En dat is beter voor het milieu, want er gaat veel minder energie verloren

 • Waarom vindt Rotterdam glasvezel in de stad belangrijk?

   

  De gemeente Rotterdam staat om meerdere redenen positief tegenover de aanleg van glasvezel in de gehele stad.

  Open netwerk voor nieuwe toepassingen
  Het netwerk van L2Fiber is straks open voor iedereen. Dit betekent dat ontwikkelaars van apps en andere technieken rechtstreeks op het netwerk kunnen ontwikkelen. Dit stimuleert de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Door slim gebruik te maken van technologie en data ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, mobiliteit en gezondheid.

   

  Slimme stad is op de toekomst voorbereid
  Sinds de komst van het internet halverwege de jaren ‘90 is het dataverbruik continu toegenomen. Vooral de sterk toegenomen resolutie van beelden, en dan vooral de bewegende beelden, vragen steeds meer bandbreedte. Glasvezel kan deze toenemende capaciteit aan. Met betaalbare 1GB verbindingen voor consumenten en 10Gb verbindingen voor bedrijven. De huidige verbindingen kunnen deze snelheden niet leveren. Maar ook nieuwe toepassingen zoals zorg op afstand, domotica toepassingen en Smart Grids waarbij een lage vertragingstijd noodzakelijk is, vragen een toekomstbestendige digitale verbinding.

   

  CO2-neutraal
  De aanleg van glasvezel door L2Fiber Rotterdam past goed bij de klimaatdoelen van de gemeente Rotterdam. Wist je dat je met een zoekopdracht op Google aardig wat energie verbruikt? Er bestaan verschillende cijfers over het verbruik van een zoekopdracht. Feit is in ieder geval dat internet gebruiken energie kost. Het glasvezelnetwerk dat L2Fiber in Rotterdam aanlegt is CO2-neutraal. Dat betekent dat de CO2-uitstoot (eventueel na compensatie) maximaal nul is. De CO2-neutrale aanpak maakt het netwerk een stuk beter voor het milieu dan de bestaande netwerken.

 • Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er glasvezel aangelegd gaat worden?

  De aanleg van een glasvezelnetwerk in een dichtbevolkt gebied als Rotterdam is complex. Daar komt bij dat de huidige koperverbinding in de stad nog redelijk te gebruiken was. Maar doordat we in onze huishoudens steeds vaker met meerdere personen tegelijk diverse apparaten tegelijkertijd willen gebruiken, is het noodzakelijk om de kwaliteit en bandbreedte van de verbindingen te verhogen. Daarom vindt L2Fiber Rotterdam het nu de hoogste tijd om glasvezel aan te leggen en hiermee een enorme stap vooruit te maken op het gebied van energieverbruik. Glasvezel kent namelijk veel minder energieverlies dan koperen verbindingen. Het glasvezelnetwerk van L2Fiber Rotterdam wordt zelfs CO2-neutraal.

  Aanvulling gemeente Rotterdam:

  Sinds de privatisering van de telecomsector vorige eeuw verzorgen commerciële bedrijven de telefonie en internetverbindingen. De landelijke en lokale overheden leggen daarom zelf geen glasvezelverbindingen aan naar woningen en bedrijven. Het vervangen of aanpassen van internetverbindingen vraagt om grote investeringen van honderden euro’s per woning. Dit gecombineerd met de complexe situatie in Rotterdam om te graven en woningen aan te sluiten, heeft ervoor gezorgd dat partijen altijd wat terughoudend waren om grootschalig aan de slag te gaan met glasvezel aansluitingen. L2Fiber Rotterdam heeft een private investeerder gevonden die de uitdaging aan gaat om in Rotterdam glasvezel aan te leggen naar woningen en bedrijven. Het bedrijf heeft zelf de technische kennis in huis. Hiermee zijn de belangrijkste voorwaarden aanwezig om nu wel dat glasvezel aan te leggen naar woningen en bedrijven.

Over L2Fiber Rotterdam

 • Wie is L2Fiber Rotterdam?

  L2Fiber Rotterdam is een Rotterdams bedrijf dat zich inzet voor de toekomst van onze stad. Met 80% minder energie, dus alle gebruikers van het L2Fiber Rotterdam dragen bij aan een beter milieu. Rotterdam zal hierdoor bovendien vooroplopen als ‘slimme stad’ – een voorbeeld voor de rest van de wereld – en dat schept weer nieuwe banen in de digitale haven.

  Te denken valt aan slimme technieken op het gebied van parkeren, woningbouw, verkeersmanagement, vuilniscontainers, toeristeninformatie, gezondheidszorg en luchtkwaliteit. Alles om het welzijn van de Rotterdammers en het milieu een positieve boost te geven.

  Het lokale Rotterdamse netwerk maakt het mogelijk om toepassingen binnen de stad slimmer, sneller én veiliger te ontwikkelen.

 • Waarom gaat L2Fiber glasvezel aanleggen in Rotterdam?

  In de visie van L2Fiber Rotterdam is het noodzakelijk dat er een glasvezelnetwerk komt in Rotterdam, zodat de stad ook op digitaal gebied weer voorop gaat lopen als ‘slimme stad’.

 • Had de stad Rotterdam niet al glasvezel?

  Op dit moment heeft liefst 97% van de gemeente Rotterdam geen toegang tot een betaalbare glasvezel. L2Fiber Rotterdam is voornemens om al deze mensen de beschikking te geven over een glasvezelverbinding.

 • Hoe blijf ik op de hoogte?

  Bij de start van de vraagbundeling ontvangt u thuis een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden. Op deze avonden vertellen wij meer over de mogelijkheden om uw adres aan te laten sluiten op het glasvezelnetwerk van L2Fiber Rotterdam. Tijdens de campagne ontvangt u ook van de serviceproviders geregeld informatie over hun diensten.

 • Hoe wordt er 80% aan energie bespaard met het glasvezelnetwerk van L2Fiber Rotterdam?

  Glasvezelnetwerken zijn zuinig en daarbij gebruikt L2Fiber Rotterdam een technologie die 80% minder energie verbruikt dan andere netwerken. De overgebleven 20% energie is volledig afkomstig uit groene energie, wat het netwerk van L2Fiber Rotterdam CO2-neutraal maakt.

  Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de 80% besparing ervoor zorgt dat er geen onnodige groene energie wordt verspild.


   

Serviceproviders

 • Wie zijn de providers?

  L2Fiber Rotterdam bouwt een open glasvezelnetwerk. Dat wil zeggen dat alle partijen hun diensten mogen aanbieden over dit netwerk. Op dit moment kunt u kiezen uit het aanbod van de onderstaande providers.

 • Ik wil internet en televisie in Rotterdam. Uit welke aansluitingen kan ik kiezen?

  Met glasvezel van L2Fiber Rotterdam is het mogelijk om gebruik te maken van IPTV (kastje per TV of app), maar u kunt ook het coax-signaal via het glasvezelmodem ontvangen.

  Indien u voor glasvezel kiest, dient u een keuze te maken uit het aanbod van onderstaande providers. U kunt ook producten uit het aanbod combineren door bijvoorbeeld internet van provider A te nemen en televisie van provider B.

  • Glasnet IPTV
  • Hollands Glas
  • SNLR.nl
  • Teleplaza IPTV
  • TriNed IPTV (of het coax-signaal, of beide)
 • Waar moet ik op letten bij het kiezen van een abonnement?

  Zet bij het maken van uw keuze uw persoonlijke wensen op een rijtje. Misschien vindt u het opnemen van televisieprogramma’s belangrijk, of ziet u graag dat het downloaden van films razendsnel gebeurt. Daarbij kunt u rekening houden met mooie extra’s, zoals live Eredivisie of andere sporten. Op basis hiervan bepaalt u welk aanbod van de providers het best bij uw situatie past. Het is ook mogelijk om bij verschillende providers een product af te nemen.

 • Zijn diensten over glasvezel duurder?

  De deelnemende serviceproviders bieden diensten aan voor concurrerende tarieven. In veel gevallen bent u relatief zelfs goedkoper uit, zeker omdat de internetsnelheden beduidend hoger zijn dan met uw huidige coax-verbinding. U kunt dit op uw gemak bekijken door uw maandelijkse kosten op een rijtje te zetten en te vergelijken met het aanbod van L2Fiber Rotterdam.

 • Wat zijn de voorwaarden om als provider het netwerk te huren?

  Elke serviceprovider mag gebruikmaken van het glasvezelnetwerk van L2Fiber Rotterdam onder gelijke voorwaarden.

Wijken

 • In welk gebied wordt er straks glasvezel aangelegd?

  L2Fiber Rotterdam wil de gehele gemeente Rotterdam van een glasvezelnetwerk voorzien, te beginnen met Kralingen-West. Vervolgens zal dit als een olievlek verder worden uitgebouwd. Het totale project zal 3 tot 5 jaar in beslag nemen.

 • Hoe weet ik of mijn woning binnen het aansluitgebied valt?

  L2Fiber Rotterdam heeft als missie om heel de gemeente Rotterdam te voorzien van glasvezel. Iedere Rotterdammer zónder glasvezel komt dus in aanmerking voor een aansluiting, maar we doen dit wel in fasen. Via de postcodecheck kunt u controleren of uw adres al door L2Fiber Rotterdam kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.

 • Mijn wijk heeft al glasvezel, wat nu?

  Ook in deze wijken leggen wij gewoon glasvezel aan.

 • Wat is de planning van dit project?

  L2Fiber start op 18 juni 2018 in Kralingen-West. De verdere volgorde van aan te sluiten wijken is momenteel nog niet bekend.

  De eerste schop in de grond en huisaansluitingen staan gepland nog vóór de bouwvakvakantie van 2018.

  Het vervolg van graafwerkzaamheden vindt direct na de bouwvakvakantie plaats. Daarbij wordt tevens de voorbereiding op de aansluitende wijken opgepakt.

Kosten

 • Wat kost de aanleg van het glasvezelnetwerk mij als bewoner?

  De aansluiting in uw woning is geheel gratis en kost u als bewoner dus niets. Het enige dat u hoeft te doen is een abonnement af te nemen bij een van de deelnemende serviceproviders. Kijk hier voor meer informatie over inschrijven.

 • Betaalt de gemeente Rotterdam mee aan dit glasvezelproject van L2Fiber Rotterdam?

  Dit project wordt volledig betaald door L2Fiber Rotterdam. L2Fiber Rotterdam ontvangt financiering van een investeerder die het belang inziet van glasvezel in de stad Rotterdam. L2Fiber Rotterdam verdient de investeringen op termijn terug als aanbieders en ontwikkelaars gebruik maken van het netwerk. De rol van de gemeente Rotterdam beperkt zich tot het ondersteunen van L2Fiber Rotterdam bij het proces. De gemeente verstrekt de vergunning aan L2Fiber Rotterdam voor de aanleg van het netwerk. Daarnaast helpt de gemeente bij het leggen van contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De gemeente vindt het belangrijk dat de aanleg naar tevredenheid van alle partijen in de stad verloopt.

 • Wat kost het als ik later aan wil sluiten?

  Iedereen krijgt de beschikking over een glasvezelverbinding.  Maar dan bent u er nog niet. Want mocht u er nu voor kiezen om via de provider géén verbinding gratis tot in de meterkast aan te leggen, of de bewoner na u wilt het alsnog, dan kan dat later enkel tegen een vergoeding van de daadwerkelijke kosten. Dit komt neer op een bedrag tussen de € 500 en € 1.500.

Werkzaamheden

 • Wat merk ik van de werkzaamheden in de wijk?

  Voor de aanleg van het netwerk en de huisaansluitingen voert de aannemer graafwerkzaamheden in uw straat. Over het algemeen blijft alles hierbij goed bereikbaar. Verder voeren zij voorafgaand en tijdens de aanleg schouw- en installatiewerkzaamheden uit in woningen en gebouwen.

 • Hoe kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden bij mij in de buurt?

  U vindt binnenkort een globale projectplanning op deze website, zodat u weet wanneer de werkzaamheden in uw wijk plaatsvinden.

Ja, ik heb interesse!

 • Ik wil mijn huis aansluiten op glasvezel. Wat moet ik dan doen?

  Goed om te horen dat u ook kiest voor glasvezel! U kunt uw inschrijving voltooien door een abonnement bij een serviceprovider af te nemen. Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan

 • Komen jullie langs om mijn huis aan te sluiten?

  De glasvezel wordt gratis aangelegd tot in uw meterkast en verplicht u verder tot niets.

  Wilt u het project ondersteunen voor een beter milieu en meer bandbreedte dan kunt u  internet, tv en/of telefonie afnemen bij een van de aangesloten serviceproviders.

 • Via welke provider krijg ik straks internet?

  U bepaalt zelf welke provider en welk dienstenabonnement het best bij uw wensen aansluit. Op dit moment bieden vijf serviceproviders diensten aan over ons glasvezelnetwerk. Dit zijn Glasnet, Holland Glas, SNLR, Teleplaza en TriNed. L2Fiber Rotterdam bouwt een open netwerk. Er kunnen in de toekomst dus meer serviceproviders bij komen.

 • Mijn adres komt niet voor in de postcodechecker. Wat nu?

  Bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar komt uw adres niet voor in de postcodechecker? Als u uw postcode invoert verschijnt er een knop met ‘Ik denk dat ik in aanmerking kom’. Door hierop te klikken kunt u een contactformulier invullen. Ons bouwteam neemt hierna contact met u op.

Ik heb geen interesse

 • Wat moet ik doen als ik geen interesse heb?

  Als u geen interesse heeft in glasvezel hoeft u niets te doen. U kunt u enkel aanmelden door een abonnement af te nemen bij een van de deelnemende serviceproviders.

 • Ben ik verplicht om een huisaansluiting af te nemen?

  Nee, u bepaalt zelf of u zich aanmeldt.

 • Ik ben al wat ouder en gebruik geen internet. Heeft glasvezel wel voordelen voor mij?

  Glasvezel biedt u mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat u langer thuis kunt blijven wonen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van uw woning. Een fijne gedachte als u nog eens wilt verhuizen.