fbpx

Disclaimer

De gegevens over L2Fiber Rotterdam op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie over L2Fiber Rotterdam te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat L2Fiber Rotterdam niet in voor de juistheid en volledigheid van alle informatie op de site en is L2Fiber Rotterdam niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie kan zonder vooraankondiging en op elk moment worden veranderd.

Copyright

De rechten met betrekking tot deze website en alle daarop weergegeven informatie en afbeeldingen behoren toe aan L2Fiber Rotterdam of haar licentiegevers. Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van L2Fiber Rotterdam.

Voorinschrijven en bestellen

De aangegeven periode voor het doen van een voorinschrijving en de aangegeven startdatum voor levering van de diensten zijn onder voorbehoud. L2Fiber Rotterdam is daarbij afhankelijk van derden en kan zich genoodzaakt zien om van deze data af te wijken.